WPISZ NAZWĘ UŻYTKOWNIKA

ROBOTY TOROWE

W branży kolejowej oferta obejmuje:

  • modernizacje przejazdów kolejowych, demontaż montaż przejazdów przed i po przejściu maszyn torowych
  • budowę peronów, przystanków
  • roboty ziemne związane z budową torowiska (podtorza, rozjazdy)
  • stabilizacje gruntu
  • wykonanie robót około torowych tj; budowa, przebudowa nasypów, profilowanie skarp, ścięcie lub odtworzenie ław torowiska,
  • montaż odwodnień (drenaże francuskie, dreno-kolektory, studnie rozsączające, zbiorniki parowe, odwodnienia trapezowe umocnione korytkami betonowymi itd.)
  • demontaż montaż nawierzchni torowych oraz rozjazdów
  • prace torowe na obiektach mostowych
  • obsługa maszyn torowych : PUN, oczyszczarka, wagony do wbudowy kruszywa na subwarstwę

Firma wykonując wszystkie prace używa tylko i wyłącznie własnego parku maszynowego, dzięki czemu posiada pełną kontrolę na wydajnością oraz jakością zleconych zadań.

W branży kolejowej firma działa na rynku od 2014 roku. Od tego czasu nasza kadra techniczna ( operatorzy, nadzór, pracownicy torowi) z każdym dniem posiada coraz bogatszą praktykę , doświadczenie , wiedzę, uprawnienia w wykonawstwie specjalistycznych robót budowlanych, budowy nawierzchni torowych oraz mostowych. Firma chcąc spełnić oczekiwania klientów z każdym dniem wprowadza nowe techniki wykonywania robót, wdraża nowe rozwiązania wyposażając maszyny budowlane oraz torowe w systemy, urządzenia które przyspieszą logistycznie wykonywane prace. Celem naszej kadry jest przede wszystkim najwyższa jakość wykonywania prac w jak najkrótszym terminie dzięki czemu jesteśmy konkurencyjni na robotach o bardzo dużym zakresie realizacji.

  • ponad 600 000 m2  skarp i nasypów
  •  330 km profilowania i ścięcia ław torowych
  • 40 kpl  modernizacji lub rewitalizacji przejazdów kolejowych
  • 80 km budowy odwodnienia, kanalizacji deszczowej
  •  58 obiektów mostowych (budowa nawierzchni torowej)
  • ponad 1000 000 m3 robót ziemnych związanych z budową rozjazdów, podtorza, nasypów.
  • 40  km ułożonej nawierzchni torowej klasycznie;

TABOR - ROBOTY KOLEJOWE

REALIZACJA - TRAKCJA PRKiI 2015 kontrkat

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji Łódź Widzew i części szlaku Łódź Fabryczna- Łódź Widzew od km 2,250- do km 7,200 wraz z urządzeniami SRK i telekomunikacji dla całego odcinka Łódź Fabryczna- Łódź Widzew oraz modernizacji linii odjazdowej Łódź Widzew - Łódź Chojny – Łódź Kaliska” dalej kontrakt główny

REALIZACJA w 2014r. dla konsorcjum POL-AQUA-DRAGADOS-VIAS-ELECTREN

Prace wykonane zostały w ramach realizacji zadania „ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POliŚ nr 7.1-66 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa”

W GÓRĘ