WPISZ NAZWĘ UŻYTKOWNIKA

ROBOTY TOROWE

W branży kolejowej oferta obejmuje:

 • modernizacje przejazdów kolejowych, demontaż montaż przejazdów przed i po przejściu maszyn torowych
 • budowę peronów, przystanków
 • roboty ziemne związane z budową torowiska (podtorza, rozjazdy)
 • stabilizacje gruntu
 • wykonanie robót około torowych tj; budowa, przebudowa nasypów, profilowanie skarp, ścięcie lub odtworzenie ław torowiska,
 • montaż odwodnień (drenaże francuskie, dreno-kolektory, studnie rozsączające, zbiorniki parowe, odwodnienia trapezowe umocnione korytkami betonowymi itd.)
 • demontaż montaż nawierzchni torowych oraz rozjazdów
 • prace torowe na obiektach mostowych
 • obsługa maszyn torowych : PUN, oczyszczarka, wagony do wbudowy kruszywa na subwarstwę

Firma wykonując wszystkie prace używa tylko i wyłącznie własnego parku maszynowego, dzięki czemu posiada pełną kontrolę na wydajnością oraz jakością zleconych zadań.

W branży kolejowej firma działa na rynku od 2014 roku. Od tego czasu nasza kadra techniczna ( operatorzy, nadzór, pracownicy torowi) z każdym dniem posiada coraz bogatszą praktykę , doświadczenie , wiedzę, uprawnienia w wykonawstwie specjalistycznych robót budowlanych, budowy nawierzchni torowych oraz mostowych. Firma chcąc spełnić oczekiwania klientów z każdym dniem wprowadza nowe techniki wykonywania robót, wdraża nowe rozwiązania wyposażając maszyny budowlane oraz torowe w systemy, urządzenia które przyspieszą logistycznie wykonywane prace. Celem naszej kadry jest przede wszystkim najwyższa jakość wykonywania prac w jak najkrótszym terminie dzięki czemu jesteśmy konkurencyjni na robotach o bardzo dużym zakresie realizacji.

 • ponad 600 000 m2  skarp i nasypów
 •  330 km profilowania i ścięcia ław torowych
 • 40 kpl  modernizacji lub rewitalizacji przejazdów kolejowych
 • 80 km budowy odwodnienia, kanalizacji deszczowej
 •  58 obiektów mostowych (budowa nawierzchni torowej)
 • ponad 1000 000 m3 robót ziemnych związanych z budową rozjazdów, podtorza, nasypów.
 • 40  km ułożonej nawierzchni torowej klasycznie;

TABOR - ROBOTY KOLEJOWE

REALIZACJA - TRAKCJA PRKiI 2015 kontrkat

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji Łódź Widzew i części szlaku Łódź Fabryczna- Łódź Widzew od km 2,250- do km 7,200 wraz z urządzeniami SRK i telekomunikacji dla całego odcinka Łódź Fabryczna- Łódź Widzew oraz modernizacji linii odjazdowej Łódź Widzew - Łódź Chojny – Łódź Kaliska” dalej kontrakt główny

REALIZACJA w 2014r. dla konsorcjum POL-AQUA-DRAGADOS-VIAS-ELECTREN

Prace wykonane zostały w ramach realizacji zadania „ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POliŚ nr 7.1-66 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa”

W GÓRĘ